اخبار

معرفی فرزندان برتر همکار
1398/08/08
با توجه به مصوبه شورای فرهنگی وزارت نیرو مبنی بر شناسایی فرزندان برتر ، دفتر امور فرهنگی بنا دارد فرزندان همکار سراسر کشور را که در زمینه های علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی ،هنری و...ویژگی خاصی دارند در سایت فرزندان برتر معرفی نماید.
عزیزانی که ویزگی های فوق را داراهستند میتوانند با شماره 81606964-021 (آقای محمدی)تماس حاصل فرمایند.

لطفا پیام خود را ارسال نماییدارسال پیام