اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی مربیان اردوی فرزندان برتر
1394/05/01
دومین جلسه هماهنگی مربیان اجرایی اردوی کشوری فرزندان برتر وزارت نیرو در روز چهارشنبه 31 تیر 94 در سالن اجتماعات توزیع برق تهران بزرگ برگزار شد.
*در این جلسه که در دو گروه خواهران و برادران برگزار شد
*سوابق برگزاری اردوهای وزارت نیرو (هشتمین اردوی دانش آموزی ودومین اردوی دانشجویی)
*تبین اهداف اردو 
-تقویت ارق ملی
-تقویت اعتقادات مذهبی
-شناسایی فرزندان نخبه و معرفی به صنعت
-تعامل فرهنگ ها و اقوام ایرانی(کرد ، لر ، بلوچ ،آذری ، فارس و...)
*دقت در امنیت جسمی و روحی

* بیمه کلیه دانش آموزان و مربیان
IMG_1826-(1).JPG


IMG_18282.jpg

لطفا پیام خود را ارسال نماییدارسال پیام