اخبار

سایت برتر راه اندازی شد
1393/10/23
قابل توجه همکاران صنعت آب و برق سراسر کشور
سایت جامع فرزندان برتر صنعت آب وبرق کشور با هدف ساماندهی و برنامه ریزی برای فرزندان همکار در وزارت نیرو در طول سال راه اندازی شد.
این سایت با چشم انداز ارتباط مستمر با فرزندان دانشجو و دانش آموز کار خود را آغاز کرده است.
با توجه به تصویب طرح جامع فرزندان همکار کلیه اقدامات و برنامه ها مانند اردوهای سراسری فرزندان برتر، مسابقات کشوری و...بعد از ثبت نام در این سامانه انجام خواهد پذیرفت .

لطفا پیام خود را ارسال نماییدارسال پیام