اخبار

سوابق علمی و فرهنگی رضا اردکانیان وزیر نیرو
1393/11/11

سوابق وزیر نیرو به این شرح است"
- سال 60-1359 همکاری با ( شهید ) دکتر عباسپور در ستاد وزارت نیرو (کابینه شورای انقلاب)،
- 61-1360 قائم مقام مرکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یزد،
- 1363 تا 1361 عضو شورای مرکزی جهاد ادارات وزارت نیرو، -1362 فارغ التحصیل مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،
- 1363 قبولی برای بورسیه اعزام به خارج (وزارت فرهنگ و آموزش عالی)،
- 1364 تا 1363 مشاور فنی استاندار یزد ،
- 1366-1364 مشاور فنی و رئیس دفتر وزیر کشور،
- 1368- 1366 معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور (اولین معاون هماهنگی امور عمرانی)/ معاون امور جنگ وزارت کشور، - 1370-1368 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ، - 1376-1370 گذراندن دوره های کارشناسی ارشد (مهندسی منابع آب) و دکتری (مدیریت منابع آب) در دانشگاه MCMASTER کانادا 
- 1378- 1377 هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد، -1380-1377 قائم مقام وزیر نیرو ،
- 1378 انتقال به دانشگاه صنعتی شریف (هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران)،
- 1384-1380 معاون امور آب وزارت نیرو و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران،
- 1386- 1381 مدیر موسس مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری (RCUWM ) تحت پوشش یونسکو در تهران،
- 1394-1386 مدیر موسس برنامه دهه بین المللی آب UN-WATER در شهر بن ، آلمان ،
- 1390-1388 سرپرست معاونت دانشگاه سازمان ملل متحد در اروپا، -1396-1391 مدیر موسس انستیتوی مدیریت منابع زیست محیطی (UNU-FLORES) دانشگاه سازمان ملل متحد درسدن، آلمان ،
-1396-1393 هیئت علمی (استاد منتخب) دانشگاه علوم زیست محیطی دانشگاه فنی درسدن، آلمان.

لطفا پیام خود را ارسال نماییدارسال پیام