اخبار

سوابق علمی و فرهنگی دبیران و مسئولین فرهنگی
1393/11/08

اذربايجان-شرقي.gif 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان آذربایجان شرقی
نام و نام خانوادگی : حجه الاسلام صفر  ساساني
سوابق فرهنگی:
 1. نماينده انجمن اسلامي دانش آموزان از سال 60 تا 74
 2. مدير حوزه علميه وليعصر بمدت 4 سال از سال 74- 70
 3. گزينش حج استان ( نماينده آيت الله ملكوتي ) از سال 64 تا 74
 4. تدريس در دانشگاه و تربيت معلم  از اوايل انقلاب تا 86
 5. مسئول دفتر فرهنگي و ديني وزارت نيرو از سال 86 تاكنون  
 6. مسئول کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) ازسال 60 لغایت 67
 7. عضو ستاد جنگ استان از سال 60 تا 74
 8. عضو هیتت امر به معروف و نهی از منکر استان از سال 666 لغایت 74
سوابق علمی :
 1. اتمام كفايتين سا ل 56 در استان قم ، مدرسه حجتیه
 2. درس خارج فقه و اصول مرحوم آيت الله ملكوتي قبل از انقلاب و بعدا ز انقلاب ازسال 56 لغایت 66 و آيت الله گلپايگاني از سال 58 لغایت 60
 3. درس تفسیر آیت الله مشکینی از سال 54 لغایت 60
 4. درس تفسیر  آیت الله نوری همدانی از سال 55 لغایت 60
 5.  در حال تدوین  کتاب در باره اعمال حج
 
اصفهان.gif

 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان اصفهان
نام و نام خانوادگی : حجه الاسلام وثیق
سوابق فرهنگی :
 1. تشکیل جلسات قرآن درسال 1356 لغایت 1362
 2. سفرهای تبلیغی به شهرستانهای استان کرمانشاه از سال1360 لغایت 1365
 3. ایراد سخنرانی در محافل مذهبی از سال 1365 تاکنون
 4. برنامه فرهنگی  دعای ندبه و مجتمع فرهنگی و مذهبی  هیئت قائمیه از سال 1372 تاکنون
 5. همکاری با دفتر سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان از سال 76 تاکنون ادامه دارد
 6. همکاری و همفکری و فعالیت در انجمنهای خیریه و مراکز فرهنگی
 7. مسئول فرهنگی (دبیرفرهنگی ) وزارت نیرو در استان اصفهان از سال 76 تا کنون
 8. تاسیس انجمن خیریه ابن الحسن (ع) از سال 64  تاکنون
سوابق علمی :
 1. اشتغال به تحصیل در حوزه علمیه از  سال 1356 تا کنون
 2. اشتغال در مقطع خارح فقه و اصول از سال 79 در اصفهان
 3. تدریس علوم حوزوی قبل از همکاری با امور فرهنگی وزار ت نیرو  از سال 65 لغایت 77
 4. تدریس احکام و اخلاق در مرکز شهید باهنر برق منطقه ای اصفهان از سال 64  لغایت  68
 5. تدریس اخلاق و احکام در مجتمع آموزشی  صنعت آب و برق اصفهان طی جند دوره  از سال 60 لغایت
 
البرز.gif 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان البرز
نام و نام خانوادگی : قدرت الله قنبری
سوابق فرهنگی :
 1. مسئول امور فر هنگی سد دز از 1379 لغایت 88
 2. مسئول عقیدتی پایگاه بسیج شهید بهشتی سد دز از سال 80  لغایت 88
 3. رئیس شورای حل اختلاف سد دز از سال 82  لغایت 88
 4. رئیس روابط عمومی سد و نیروگاه از سال 84 لغایت 88
 5. مسئول صندوق خیریه فاطمه الزهرا (س ) از سال 84 لغایت 88
 6. مسئول امور فرهنگی استان سمنان از سال 88 و ادامه دارد
سوابق علمی ::
 1. تدریس در ادبیات ، اصول و فقه در شهرستا ن اندیمشک  از سال 80  لغایت 88
 2. تالیف  چهار کتاب تحت عناوین ( حقیقت سنت در کتابهای اهل سنت ، حقانیت شیعه در کتب اهل سنت ، چهل مناظره در حقانیت شیعه ، به دخترم بگو دیدار تا قیامت )
 
 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان همدان
نام و نام خانوادگی : ابراهیم بهرامی فر
سوابق فرهنگی
 1. معاون تربیت نیروی انسانی نهضت سواد آموزی از سال 65  لغایت 75
 2.  مسئول ستاد اقامه نماز استان همدان از سال 75 لغایت 83
 3. مسئول سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان کبودر آهنگ و شهرستان بهار از سال 83 لغایت 87
 4. مسئول ستاد فرهنگی ود ینی وزارت نیرو در استان همدان از دی ماه 87  و تاکنون ادامه دارد
سوابق علمی
 1. اتمام سطح دو حوزه علمیه همدان در سال 1378
 2. تدریس در آموزش در زمینه قرآن و معارف دینی در طول خدمت
 3. تدریس نهضت های صد ساله اخیر در سپاه پاسداران در سال 1364
 4. تدریس تاریخ اسلام در سپاه پاسدران در سا ل 1365لغایت 1366
 5. تدریس قرآن و معارف دینی در جهاد سازندگی در سال 1361  لغایت 1363
امتیازات :
در لو ح تقدیر بمناسبت موفقیت در افزایش مسابقات قرآنی فرزندان درسال 1390
دریافت لوح تقدیر از وزارت نیر و بمناسبت  برگزاری اردوی نخبگان فرزندان در استان همدان در سال 1389
تلفن محل کار:  8220727-0811
 
مازندران.gif


 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان مازندران

نام و نام خانوادگی : حجه الاسلام رجب بابایی
سوابق فرهنگی :
 1. نماينده حضرت آيت اله طبرسي در ستاد بازسازي عتبات عاليات مازندران از سال 87  تاکنون
 2. بازرس كميته نظارت و ارزيابي ستاد اوقاف فراغت مازندران  86 لغایت 87
 3. مسئول روابط عمومي خانه حفظ قرآن شهرستان مشهد 71 لغایت 73
 4. عضو شوراي فرهنگي صدا و سيماي مركز مازندران  سال 77 اغایت 78
 5. قائم مقام امورفرهنگي صنعت آب و‌ برق مازندران بمدت 1 سال   83
 6. مسئول امورفرهنگي و امور ديني صنعت آب و برق استان از سال 83  تاكنون
 7. دبير شوراي هماهنگي مديران آب و برق مازندران  ازسال 87 لغایت 89
 8. دبير شوراي اقامه نماز آب و برق مازندران از سال 91
 9. امام جماعت صدا و سيماي مازندران بانك رفاه كارگران، جنگلهاي قدس رضوي از سال 75 اغایت 80
 10.  مسئول ستاد بازسازی عتبات استان مازنداران در صنعت آب و برق از سال 91 تاکنون
 11.  مسئول آموزش ستاد احیاء امر به معرو ف و نهی از منکر استان مازندران از سال 91 تاکنون
 12.  مدیریت آموزش ستاد احیا ء امر به معروف ونهی از منکر استان مازندران در سال 91 به مدت د و سال
 13.  دبیر ستاد احیا آمر به معروف ونهی شرکت ابفای شهری استان مازنداران از سال 91
سوابق علمی
 1. اتمام لمعتين در  مشهد سال 75
 2. اتمام رسائل و مکاسب در  ساري 75 لغایت 80
 3. اشتغال،  نحصيل كفايتين و درس خارجه فقه و اصول  در ساری از سال 80 تاکنون وشرکت درحلسات در س حارح آیت الله نظری و آیت الله طبرسی
 4. تدریس پایه یک تا چهار حوزه علمیه در مدر سه مصطفی خان ساری از سال 75 لغایت 80
امنیازات :
 1. 1-لوح  تقدیر از قاتم مقام  وزیر آقای مهندس چیت چیان  یبمناسبت نمازدر صنعت آب وبرق مازندران در سال 1388
 2. 3- لوح تقدیر از استاندار محترم مازندران آقای کریمی بمناسبت مسابقات قران درمازندران  سال8 138
 3. 3-لوح تقدیراز استاندار محترم  آقای شفقت بمنظور هماهنگی بین مدیران در خصوص بحران برف و باران و رساندن برق  و آب به مردم استان در سال 1386
 4. 4- لوح تقدیر از  نمایندگی ولی فقیه حاج آقا طبرسی بمناسبت برگزاری برنامه های غدیر در سال 1389 لغایت 91
 5. 5- لوح تقدیر فرماندهی سپاه استان بمناسبت تشکیل کارگروه فرهنگی در سال
 
زنجان.gif
 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان زنجان
نام و نام خانوادگی : حجه الاسلام علی رحمتی
سوابق فرهنگی :
 1. حضو شش ماه  در جبهه دفاع مقدس
 2. شاغل در  ساز مان تبلیغات  اسلامی . بعنوان معاون سازمان از سال 1374 لغایت 1381
 3. مسئول دفتر امور فرهنگی و دینی زنجان از سال 73 تاکنون
 4. مشاورفرهنگی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان از سال 1381 تا کنون
سوابق علمی
 1. اتمام سطح ( کفایتین ) در سال 1372 در استان زنجان در حوزه امام صادق (ع)
 2. یکسال درس خارج فقه و اصول آیت الله مکارم شیرازی و شبیر زنجانی در سال 1373
 3. لیسانس در رشته حقوق  قضائی در سا ل1376
 4. تدوین کتاب گوهرهای جاویدان درسال 1389
 5. تدریس ولایت فقیه و احکام  در سپاه پاسدران 1372 لغایت 73 ( ناحیه سپاه )
 6. تدریس معارف اسلامی و تاریخ اسلامی در دانشگاه شهید عباسپور در سال 1376 لغایت 1380
 7. تدریس  احکام در دانشگاه مدیریت  دولتی در سال 1385
امتیاز :
 1. اعلام اقامه نماز برتر  در استان 1389 -1390-1391  از سوی اقامه نماز استان زنجان
 
سيستان.gif


 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان سیستان و بلوچستان
نام و نام خانوادگی : حجه الاسلام اسماعیل لشگری پور
سوابق فرهنگی :
 1. 5 سال روحانی مستقر تبلیغی ( در کنارک ، خاش ، زاهدا ن ) از سال 1381 لغایت 1385
 2. 2 سال خدمت درسازمان تبلیغات اسلامی بعنوان مسئول امور روحانیون مستقر و سرباز وظیفه دراین قسمت   از سال 1384 لغایت 1386
 3. قریب به 15 سال  اقامه نماز در مساجد اصفهان . چابهار ، خاش  ، زاهدان
 4. تدریس دروس قرآنی سطح یک و دو به مدت 5 سال  در کنارک و خاش و زاهدان در زمان روحان مستقر
 5. سابقه تبلیغ از سال 65 تاکنون
 6.  مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو در سیستان از سال 1386 تاکنون
 7. تدریس در وس دینی وقران در دبیرستان در غیر انتفاعی توحید و پرتو در سال 1381 و 1384
سوابق علمی
 1. انتهای سطح دو و اشتغال به تحصیل کفایتین درحوزه علمیه اصفهان و رشته های تخصصی حوزه علمیه اصفهان
 2. دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور رشته علوم قرآن و حدیث در سال 1391
 3. تدریس  معارف و تاریخ در دانشگاه پرتو ،1390 تا کنون
 4.  گواهی دوره تربیت راهنما به مدت 3.5 سال  در اصفهان ازسال 1377 لغایت
 
توزيع-برق-تهران.gif 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر شرکت توزیع برق تهران
نام و نام خانوادگی : حجه الاسلام سعيد كهني
سوابق فرهنگی : 
 
تلفن محل کار:  88623324 - 021
 
     
قزوين.gif 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان قزوین
نام و نام خانوادگی : حجه الاسلام علی محمدی
سوابق فرهنگی :
 1. امام جماعت نیروگاه شهید رجایی از سال 70 تاکنون
 2. عضو شورای پایگاه شهید رجایی و مسئول عقیدتی و سیاسی از سال 72 تاکنون
 3. مسئول روابط عمومی سازمان مسکن و شهرسازی قزوین از سال 75 لغایت 80
 4. مسئول امور فرهنگی ودینی  در استان قزوین از سال 83 تاکنون  
 5. مسئول دبیرخانه ستاد امربه معروف ونهی از منکر استان از سال 80 لغایت 82
 6. مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مسکن دولت از سال 80 لغایت 83
سوابق علمی
 1. اتما م کفایتن در استان قزوین  درسال 1391
 2. تدریس معارف اسلامی در دانشگاه شهید عباسپور از سال 74 لغایت 78
 3. گذرندان دوره بهبودیت مدیریت (در استانداری قزوین  ) درسال
 
خراسان-جنوبي.gif


 
سوابق علمي و فرهنگي دبیر استان خراسان جنوبی
نام و نام خانوادگی :  حسینی
سوابق فرهنگی :
 1. مسئول امور فرهنگی حوزه علمیه رضویه از سالهای 76 لغایت 78
 2. جانشین فرماندهی پایگاه مقاومت  حوزه علمیه چیذر از سال 80لغایت 81
 3. موسس و  عضو هیت ئ امنا ی کانون فرهنگی پرنیان دانشگاه مفید از سال 85.86
 4. مسئول امور فرهنگی  وزارات  نیرو در بیرجند از مرداد 90
 5. اما م جمعه محترم شهرستان خوس از شهریور 91 تاکنون
سوابق علمی
 1. لیسانس فلسفه غرب دانشگاه مفید سال 89
 2. اتما م سطح 3 حوزه علیمه قم سال 90
 3. تدریس دانشگاه پیام نور رشته الهیات از سال 91 تاکنون
 4. معاون آموزش بنیا د فرهنگی مهدی موعود از سال 90-91
امتیاز
لوح تقدیر از جشنوراه جوان و طلبه  برتر از سال 89 حوزه علمیه قم باهمکاری سازمان ملی جوانان
نفر سوم طلاب نخبه خراسان جنوبی ، سازمان ملی جوانان سال 89
نفر اول شعر عاشوری سازمان تبلیغات  درسال 1389
انتخاب مقاله برتر همایش امام امت خبرگان ، د ر دانشگاه پیام نور موضوع ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت سال 88
تلفن محل کار: 224310-0561
 
 
مرکزي.gif 
نام و نام خانوادگی: علی فراهانی
متولد 1353/12/01 منطقه فراهان استان مرکزی
تحصیلات: سطح دو حوزوی
سال ورود به حوزه علمیه 1368 حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) شهرستان ری
سال ورود به حوزه علمیه قم 1373 (مدرسه علمیه دارالشفا)
اتمام سطح دو و شرکت در درس خارج فقه مرحوم تبریزی و اصول حضرت آیه الله وحید خراسانی به مدت 2 سال
شروع فعالیتهای اجرایی
1-معاون فرهنگی ستاد اقامه نماز استان مرکزی از سال 1377 به مدت 8 سال
2- امام جماعت مسجد حاج سید تقی تقوی در شهر اراک به مدت 12 سال(در این مدت مسجد قدیمی را تخریب و مسجد جدیدی به مساحت 2200 تر در چهار طبقه با امکانات روز به کمک مردم و هیئت امناءبنا نمودم)
3-مدرس دوره های آموزش ضمن خدمت دستگاههای اداری به مدت 15 سال
4- دبیر شورای فرهنگی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی به مدت  6 سال
5- سر دفتر ازدواج و 63 و طلاق 7 اراک به مدت 10 سال
6- مسئول کانون سر دفتران ازدواج و طلاق استان مرکزی به مدت 4 سال
 
Untitled-2-(1).jpg  

مشخصات فردی مسئول امور فرهنگی ودینی استان قم

 

نام و نام خانوادگی:محمدرضا شاد بجارکناری

میزان تحصیلات:کارشناسی          رشته: هدایتگران سیاسی        محل آموزش: علمی کاربردی شهید محلاتی سپاه قم

سوابق کاری:

از سال 82 به مدت دو سال و نیم به عنوان مسئول دفتر موسسه جامعه القرآن الکریم رشت

از سال 85 به مدت یکسال  به عنوان مسئول دفتر و اپراتور پایگاه اطلاع رسانی حج بعثه مقام معظم رهبری

همکاری با دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان گیلان به عنوان مربی قرآن

به مدت یک سال به عنوان مربی قرآن فرزندان کارکنان شرکت گاز استان گیلان

سردبیر پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزش شهید علیمحمدی جهاد کشاورزی استان قم

مدیر داخلی مؤسسه گفتگوی دینی

دبیر نشست های مجازی مؤسسه آسمانیان

عضو هیئت اجرایی مجمع و هیئت فدائیان ولایت قم

 
  نام و نام خانوادگی:ضیاء زینی

مسئول فرهنگي ودینی استان يزد 

شماره شناسنامه :13574/02/154
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

لطفا پیام خود را ارسال نمایید

علیخانی.برق تهران
با سلام ممنون از زحمات مسئولین فرهنگی...ای کاش آدرس شرکت این عزیزان و مسئولین هم اعلام میشد
1394/02/19

ارسال پیام