تابلو اعلانات

برگزاری مسابقه عکس سلفی دهه فجر98

برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی فرزندان همکار 5لغایت 8 شهریور 98در مشهد مقدس
برگزاری دوزادهمین اردوی فرزندان برتر وزارت نیرو 6لغایت 13 مرداد ماه 98 در اصفهان
برگزاری اردوی جهادی ویژه دانشجویان همکار وزارت نیرو(محرم 98 -مناطق سیل زده)

اطلاعات

leader-(3).jpg
 
president-(2).jpg